Του Νεοκλή Σαρρή*

Το ευαγγελικό ότι ο Θεός μωραίνει εκείνους που θέλει να απωλέσει φαίνεται ότι έχει να κάνει με την φλεγόμενη από το Μακεδονικό επικαιρότητα. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως η θύελλα που προαναγγέλλουν τα σωρευμένα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα δεν πρόκειται να πλήξει εκείνους από των οποίων την ασύγγνωστη αβελτηρία προέρχεται η ίδια. Η θύελλα δεν θα πλήξει τους πρωταίτιους ενός διεθνούς διασυρμού της χώρας μας, αλλά την ίδια την Ελλάδα, όχι τους (ανεξαρτήτως κομμάτων) πολιτικούς που χειρίστηκαν το γνωστό ζήτημα, αλλά το λαό μας. Και επειδή ο λαός εξ’ ορισμού δεν είναι μωρός (ακόμη και όταν ψηφίζει εκείνους που ψηφίζει) η μωρία αναφέρεται στην πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις τουλάχιστον από το 1991 και εδώ, δηλαδή από την ‘ανεξαρτοποίηση’ της ‘Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας’.

Έχει μυριάκις αναφερθεί ότι η Μακεδονία είναι γεωγραφικός όρος ή έτσι Continue reading »

© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha