Είναι πολύ εύκολο, σε μια τέτοια κατάσταση να καταγγείλουμε την εξουσία η οποία μπροστά στο κλίμα αυξανόμενης ανομίας αντιδρά με το μόνο τρόπο που ήξερε η δεξιά στη χώρα μας: την καταστολή. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε πως, σήμερα, η καταστολή νομιμοποιείται -στα χαρτιά- αφού η ακροδεξιά δια των έργων συμμετέχει πλέον στην κυβέρνηση, αυτή τη φορά εκλεγμένη! Πόσο αθώος είναι ένας λαός ο οποίος 35 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση νοσταλγεί με την ψήφο του τις πρακτικές της χούντας;

Έχουμε τους βομβιστές που μας αξίζουν Continue reading »

 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) Καθηγητής Νεοκλής Σαρρής προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Στις 7 Ιουνίου διεξάγεται σε πανεθνική κλίμακα δοκιμασία (τεστ) προς βαθμολόγηση της νοημοσύνης, της αυτοεκτίμησης αλλά και του αισθήματος αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών, υπό την σχηματική μορφή της εκλογικής διαδικασίας προς ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν παρακάμψει κανείς το ποσοστό εκείνων που δεν θα προσέλθουν στις κάλπες και θα προτιμήσουν να αποδράσουν στις εξοχές, δεδομένης της καλοκαιρίας, και το οποίο αναμφίβολα καλύπτει μια μεταβλητή υποδηλωτική υψηλής στάθμης νοημοσύνη, η διακύμανση της βαθμολογίας των υπολοίπων δέον να εκτιμηθεί με βάση το ψηφοδέλτιο που θα επιλέξει ένας έκαστος ψηφοφόρος από το ριπίδιο των κομματικών συνδυασμών που θα του τεθούν υπ’ όψη.

Η επιλογή για παράδειγμα ψηφοδελτίων κομμάτων που Continue reading »

© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha