Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.) Καθηγητής Νεοκλής Σαρρής προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Στις 7 Ιουνίου διεξάγεται σε πανεθνική κλίμακα δοκιμασία (τεστ) προς βαθμολόγηση της νοημοσύνης, της αυτοεκτίμησης αλλά και του αισθήματος αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών, υπό την σχηματική μορφή της εκλογικής διαδικασίας προς ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν παρακάμψει κανείς το ποσοστό εκείνων που δεν θα προσέλθουν στις κάλπες και θα προτιμήσουν να αποδράσουν στις εξοχές, δεδομένης της καλοκαιρίας, και το οποίο αναμφίβολα καλύπτει μια μεταβλητή υποδηλωτική υψηλής στάθμης νοημοσύνη, η διακύμανση της βαθμολογίας των υπολοίπων δέον να εκτιμηθεί με βάση το ψηφοδέλτιο που θα επιλέξει ένας έκαστος ψηφοφόρος από το ριπίδιο των κομματικών συνδυασμών που θα του τεθούν υπ’ όψη.

Η επιλογή για παράδειγμα ψηφοδελτίων κομμάτων που Continue reading »

© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha