ΑΡΘΡΟ του ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗ

 Άντληση στοιχείων από 3 φορολογικούς νόμους (ν. 4172/23.7.2013-4174/26.7.2013-4223/31.12.2013) με προτάσεις

Για να σχολιάσουμε τους πρόσφατους φορολογικούς νόμους, πρέπει να λάβουμε υπόψιν ποιες κοινωνικές τάξεις θίγονται, ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών σε σχέση με την φοροδοτική ικανότητα και αν αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται στον σωστό χρόνο.

I. Νέα Μέτρα

Αναλυτικά οι 21 αλλαγές στη φορολογία

1. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου μισθωτών και συνταξιούχων. Εισαγωγή έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ για εισόδημα έως 21.000 ευρώ. Αλλαγή της κλίμακας φορολόγησης με νέους συντελεστές 22%, 32% και 42%.

2. Κατάργηση σχεδόν του συνόλου των φοροαπαλλαγών (δίδακτρα ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και σύνταξης, ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη).

3. Αλλάζει το ποσοστό αξίας αποδείξεων επί του εισοδήματος που πρέπει να συγκεντρωθούν το 2014. Πλέον πρέπει να συγκεντρωθεί αξία αποδείξεων ίση με το 10% του καθαρού εισοδήματος ενώ η ποινή για τη μη συγκέντρωση παραμένει στο 22% επί του ποσού που υπολείπεται.

4. Νέα κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με συντελεστή 26% έως 50.000 ευρώ και 33% για το επιπλέον ποσό. Από φέτος υπάρχει δυνατότητα οι επαγγελματικές και ασφαλιστικές δαπάνες να εκπίπτουν στο σύνολο τους.

5. Νέα κλίμακα φορολόγησης των καθαρών κερδών για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες με απλογραφικά βιβλία. Οι νέοι συντελεστές είναι 26% έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό.

6. Νέος αυξημένος συντελεστής 26% φορολόγησης των κερδών για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία.

7. Νέος αυξημένος συντελεστής 26% για τα κέρδη των ΑΕ και ΕΠΕ.

8. Υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων από φέτος είναι όλοι οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς με τζίρο από 10.000 ευρώ και πάνω. Η φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων τους θα γίνει με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

9. Αυτοτελώς θα φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια με συντελεστή 11% έως 12.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό.

10. Προβλέπεται αύξηση του φορολογικού κλιμακίου από 25.000 ευρώ σε 37.000 ευρώ όπου επιβάλλεται ο φορολογικός συντελεστής 22% για κατοίκους και επιχειρήσεις σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Μείωση κατά 40% των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις σε νησιά.

11. Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Θα πληρωθεί σε έξι δόσεις από το καλοκαίρι του 2014 και θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια.

12. Συμπληρωματικός φόρος επί της συνολικής αστικής ακίνητης περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ σε ατομική βάση, με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτάνουν έως και το 1%.

13. Κατάργηση όλων των απαλλαγών από τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

14. Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% από 8% που είναι σήμερα, για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για την υπερβάλλουσα.

15. Επιβολή φόρου υπεραξίας ακινήτων με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

16. Επιβολή φόρου υπεραξίας στις μετοχές μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των μετοχών.

17. Κατάργηση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.

18. Διατήρηση και το 2014 του μειωμένου συντελεστή 13% για το ΦΠΑ στην εστίαση.

19. Αυξάνεται το όριο πάνω από το οποίο επιτρέπονται κατασχέσεις του δημοσίου από τραπεζικούς λογαριασμούς. Το όριο αυξάνεται από τα 1.000 ευρώ στα 1.500.

20. Αύξηση του ορίου από το οποίο επιτρέπονται κατασχέσεις για χρέη προς το δημόσιο από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ.

21. Επιβολή φόρου 20% σε μισθούς και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά.

ΙΙ. Επιπτώσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με παρατηρήσεις μου. 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι φορολογούμενοι για να μπορέσουν να… τα βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν με συνέπεια στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις τους και στα νέα δεδομένα θα πρέπει να έχουν πλέον τον προσωπικό τους λογιστή. Η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου μισθωτών και συνταξιούχων καθώς επίσης και των περισσοτέρων φοροαπαλλαγών επιφέρει πρόσθετη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, πέρα από την μείωση που έχουν υποστεί οι μισθοί-συντάξεις από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.

ΑΓΡΟΤΕΣ

Βιβλία εσόδων και εξόδων θα πρέπει να τηρούν οι αγρότες, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων τους. Συγκεκριμένα, ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ και βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια, οι αποζημιώσεις και οι κοινοτικές ενισχύσεις.

Για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα τελειώνει η μακρόχρονη εκείνη περίοδος όπου η πλειονότητα ήταν αφορολόγητη, καθώς δήλωναν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Με τις νέες ρυθμίσεις πολλοί αγρότες θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο ή σημαντικά αυξημένους φόρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, που λόγω των πολύ χαμηλών τεκμαρτών εσόδων που υπολόγιζε η εφορία, η πλειονότητα ήταν αφορολόγητη, καθώς δήλωναν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Για παράδειγμα, αγρότης που το 2013 είχε ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο, ενώ με το νέο σύστημα που εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα ο φόρος θα είναι 624 ευρώ.

Για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα τα παραπάνω μέτρα κρίνονται αυτονόητα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα ευνοείται έναντι των μισθωτών-συνταξιούχων από το γεγονός ότι από φέτος υπάρχει δυνατότητα οι επαγγελματικές και ασφαλιστικές δαπάνες να εκπίπτουν στο σύνολο τους. Είναι γνωστό άλλωστε το πώς «φουσκώνουν» τα έξοδα .

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Η χρονική στιγμή επιβολής των μέτρων είναι λανθασμένη, διότι έρχονται να προστεθούν επιβαρύνσεις σε συνθήκες έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος και έντονης ανεργίας. Είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά η πλέον ταλαιπωρημένη κοινωνική τάξη (μισθωτοί-συνταξιούχοι) πλήττεται.

Συνεπώς οδηγούμαστε σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού για την πλειοψηφία του όποιου ενεργού πληθυσμού απέμεινε σε αυτή τη χώρα.

Τα παραπάνω έπρεπε να εφαρμοστούν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, τότε που τα δάνεια δίνονταν στη χώρα για να αναπτυχθεί και να ακολουθήσει ευρωπαική τροχιά. Δυστυχώς, όπως σήμερα αποδεικνύεται καταναλώθηκαν όχι για τον σκοπό που δόθηκαν, αλλά ήταν μέσο πλουτισμού επιτήδειων πολιτικών και ανέντιμος τρόπος υποδούλωσης της πατρίδας μας σε ξένα κέντρα.

 Υποβολή Απάντησης

(required)

(required)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις HTML ετικέτες και στοιχεία: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

   
© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha