» Η Διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή
καθενός χαμογελάει, πάρ” το, λέγοντας, και συ..»                                                                                                                                                      Ο Από τον Εθνικό Ύμνο.

Αθήνα, 14.6.2013

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το θέμα της ΕΡΤ και το τι αυτό προοιωνίζει για το κοινωνικοπολιτικό μέλλον όλων μας, ως νομική κρατική υπόσταση, η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.), το μόνο αληθινό , υπαρκτό και ενεργό Κεντρώο πολιτικό κόμμα της Ελλάδας, –σε αντιδιαστολή με άλλα κόμματα που χρησιμοποιούν  καταχρηστικά όρους Κεντροδεξιά, Κεντροαριστερά, χωρίς να είναι, ή έστω να έχουν ιδέα περί των αξιακών κωδίκων του Κέντρου-, δηλώνει τα εξής:

Ο Δημόσιος χαρακτήρας ενός τουλάχιστον ραδιοτηλεοπτικού μέσου, είναι υποχρεωτικός για τις χώρες της Ε.Ε.

Το δημόσιο αυτό μέσον πρέπει να λειτουργεί σύγχρονα, αντικειμενικά, με προσφορά και στα πλαίσια της ορθής οικονομικής διαχείρισης, αφού συντηρείται από τους πολίτες, με καταβολή ανταποδοτικού τέλους.

Δυστυχώς στην Ελλάδα, το μέσον αυτό χρησιμοποιήθηκε καθ’ υπερβολήν ως δίαυλος εκμαυλισμού και προπαγάνδας επί Χούντας και ως άντρο πελατειακής κομματικής εκμετάλλευσης ΠΑΣΟΚ–ΝΔ, με παχυλές αποζημιώσεις και ακριβές παραγωγές, από το 1974 μέχρι σήμερα.

Εν τούτοις πρέπει να αναγνωριστεί  η τεράστια προσφορά των διαχρονικά αληθινά εργαζομένων υπαλλήλων της ΕΡΤ που άοκνα κατέγραψαν και διαφύλαξαν όλο το οπτικοακουστικό υλικό της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, γεγονός που καθιστά την εργασία τους ανεκτίμητη και το αρχειακό υλικό της ΕΡΤ, κιβωτό γνώσης και μελλοντικής έρευνας και συλλογικής εθνικής μνήμης.

Η εξυγίανση του μέσου αυτού, όπως και άλλων φορέων που το πολιτικό σύστημα φρόντισε να μεταβάλει σε «πόρνη Βαβυλώνα» (Αποκάλυψη Ιωάννη), δεν μπορεί να γίνει εν μία νυκτί, με ασαφείς νομικές διαδικασίες που υπερβαίνουν τους συνταγματικούς θεσμούς και καταφανώς προοιωνίζουν κυβερνητικές αποφάσεις που θυμίζουν τις εποχές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», ενώ η εξυγίανση από τους «Τιμητές κυβερνητικούς», επ’ ουδενί γίνεται με τη δημιουργία ενός νέου τάχα δημόσιου φορέα, που ουσιαστικά ως ΝΕΡΙΤ (το Ι σημαίνει ιντερνέτ) θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) συντηρούμενο πάλι από τα ανταποδοτικά τέλη των πολιτών μέσω ΔΕΗ, αλλά με έλεγχο και διαχείριση ιδιωτικών ή μικρών συμφερόντων. Είναι οξύμωρο και σε κάθε περίπτωση, μη διαυγές που  πιθανολογεί χειρότερο και απονευρωμένο από δημόσιο και εθνικό χαρακτήρα ραδιοτηλεοπτικό μέσο αφού το ίδιο το νομοσχέδιο για την ίδρυση της ΝΕΡΙΤ αφήνει τέτοια περιθώρια.

Η αθρόα απόλυση του συνόλου του προσωπικού αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που επιβάλλει την τήρηση διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης ακόμη και επί διακοπής λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Επί του θέματος θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του ΣτΕ στις 27.09.2013, κυρίως για τις παραβιάσεις του άρθρου 15 του Συντάγματος, που αφορά τους κανόνες λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και του άρθρου 25 που καθιερώνει τον κανόνα της αρχής της αναλογικότητας.

Θεωρούμε ότι η απόφαση καταφανώς είναι παράνομη αφού δεν υπογράφεται, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη, ενώ δεν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς το κλείσιμο της ΕΡΤ, άρα είναι και αόριστη.

Η λογική δεν πληρώνω φόρο, δεν πληρώνω ΕΡΤ, δεν πληρώνω δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίας υγείας, ασφαλείας κ.λ.π  διότι τάχα δεν τις χρησιμοποιούμε όλοι, ή με συχνότητα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, έστω και εάν οι δημόσιοι αυτοί κοινωνικοί φορείς, κατάντησαν καταχρηστικά άνδρα ρουσφετολογίας και εκμαυλισμού των ψηφοφόρων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ επί σειρά δεκαετιών. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ο υγιής δημόσιος χαρακτήρας τους και όχι το κλείσιμό τους για να δημιουργηθούν άλλοι καταχρηστικότεροι φορείς και μάλιστα με ιδιοτελή ιδιωτικά συμφέροντα νομοθετικά πλέον κατοχυρωμένα.

Ως Ε.ΔΗ.Κ, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεση και την έντονη ανησυχία μας για το περιεχόμενο αλλά και για τον τρόπο θεσμοθέτησης μέτρων όπως η χθεσινή αιφνιδιαστική παύση λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και το τι αυτή προοιωνίζει για το μέλλον φορέων και πολιτών. Κρούομε τον κώδωνα για τουλάχιστον 20 φορείς που θα έχουν την τύχη της ΕΡΤ και κυρίως για τον τρόπο ιδιωτικοποίησης της χρήσης του Νερού στην ΕΕ και την Ελλάδα.

Η βάσιμη, ή μη επίκληση στόχων δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν μπορεί να νομιμοποιεί και να καθαγιάζει το ο,τιδήποτε.

(Γραφείο Τύπου Ε.ΔΗ.Κ.)

© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha