ΑΡΘΡΟ του ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗ

 Άντληση στοιχείων από 3 φορολογικούς νόμους (ν. 4172/23.7.2013-4174/26.7.2013-4223/31.12.2013) με προτάσεις

Για να σχολιάσουμε τους πρόσφατους φορολογικούς νόμους, πρέπει να λάβουμε υπόψιν ποιες κοινωνικές τάξεις θίγονται, ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών σε σχέση με την φοροδοτική ικανότητα και αν αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται στον σωστό χρόνο.

I. Νέα Μέτρα

Αναλυτικά οι 21 αλλαγές στη φορολογία

1. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου μισθωτών και συνταξιούχων. Εισαγωγή έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ για εισόδημα έως 21.000 ευρώ. Αλλαγή της κλίμακας φορολόγησης με νέους συντελεστές 22%, 32% και 42%.

2. Κατάργηση σχεδόν του συνόλου των φοροαπαλλαγών (δίδακτρα ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και σύνταξης, ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη).

3. Αλλάζει το ποσοστό αξίας αποδείξεων επί του εισοδήματος που πρέπει να συγκεντρωθούν το 2014. Πλέον πρέπει να συγκεντρωθεί αξία αποδείξεων ίση με το 10% του καθαρού εισοδήματος ενώ η ποινή για τη μη συγκέντρωση παραμένει στο 22% επί του ποσού που υπολείπεται.

Continue reading »

 

Αν κάτι μας χαροποιεί ιδιαίτερα στην Ε.ΔΗ.Κ. είναι η υιοθέτηση των απόψεων και προτάσεών μας στον δημόσιο λόγο. Το κρίμα είναι ότι η ανακάλυψη της πυρίτιδας έρχεται με καθυστέρηση δεκαετιών…

Η εξαιρετικά παλιά πρότασή μας για εκκλησιαστικό φόρο σε κάθε πολίτη υπέρ του δόγματος της επιλογής του, ήρθε στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με την δική μας πρότασή μας η Πολιτεία θα έθετε το φοροσυλλεκτικό της μηχανισμό και την εμπιστευτικότητα που τον διακρίνει, με έναν μοναδικό αριθμό για κάθε πολίτη, στη διαδικασία συλλογής ενός συμβολικού ποσού υπέρ των διάφορων δογμάτων που θα επέλεγαν οι πολίτες.

Η διαδικασία αυτή έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούμε πρωτοπόρα σε ζητήματα πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη πρόταση θα έδινε λύση και στο ζήτημα της δήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων μέσω των ταυτοτήτων, αφού με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης ενεργητικά θα μπορεί να στηρίξει το θρησκευτικό δόγμα της επιλογής του και να έχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο μια σύγχρονη καταγραφή.

Ακόμη, όσοι πολίτες το επιθυμούν θα μπορούν να δηλώνουν άθεοι ή άθρησκοι και το ποσό αυτής της επιλογής να διατίθεται υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων.

Η παραπάνω λύση φυσικά αφορά το μέλλον της μισθοδοσίας των θρησκευτικών λειτουργών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ανάγκη διευθέτησης των ζητημάτων είτε αποζημίωσης είτε επιστροφής του τμήματος εκείνου της εκκλησιαστικής περιουσίας, που απαλλοτριώθηκε προκειμένου να αναλάβει, μεταξύ άλλων, η Πολιτεία αυτήν την υποχρέωση.

Και για να υπάρξουμε για μια ακόμα φορά προφήτες, επαναφέρουμε την πρότασή μας και για εκλογή των Μητροπολιτών από το λαό, προκειμένου η Εκκλησία της Ελλάδος να επιστρέψει στο αρχαίο έθος…

 

(Γραφείο Τύπου Ε.ΔΗ.Κ.)

© 2012 Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου Suffusion theme by Sayontan Sinha